Rejestracja zakończona.
Nadal chcesz wziąć udział?
Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem
lub naszym działem marketingu

Feltdecor® zaprasza

Szkolenie "Akustyka w budownictwie"

Wojnicz, 18 lipca 2024 r. 10:00

Część teoretyczna

Warsztaty

Sylwetka prelegenta:

Dr inż. Agata Szeląg jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Od 2017 r. prowadzi również swoją działalność gospodarczą pod nazwą SzA Pracownia Akustyczna. Zarówno w pracy naukowej jak i biznesowej zajmuje się tematami związanymi z akustyką architektoniczną, budowlaną i środowiskową. Jako kierownik kilku grantów badawczo-rozwojowych finansowanych przez NCBiR ma możliwość wprowadzenie nowatorskich rozwiązań z dziedziny akustyki bezpośrednio do praktycznych zastosowań w przemyśle.

Agenda

Liczba miejsc ograniczona!

Kontakt do organizatora:
Marcin +48 (600) 81 61 02
Kasia +48 (535) 22 90 77

Dr inż. Agata Szeląg